logo
en
vi

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NCS NN ANH 2020

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu lớp NCS NN Anh 2020. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP NCS NN ANH, NN PHÁP KHÓA 2019 (cập nhật ngày 05/10/2020)

Khoa SĐH thông báo kết quả KQHT của NCS chuyên ngành NN Anh, NN Pháp khóa 2019 cập nhật ngày 05/10/2020

1. NCS NN Anh khóa 2019
2. NCS NN Pháp khóa 2019

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP NCS NN ANH - 2019 (Cập nhật 29.4.2020)

Khoa SĐH thông báo KQHT của lớp NCS NN Anh - 2019. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP NCS NN ANH KHÓA 2017 - 2018 (cập nhật 06/11/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập của lớp NCS chuyên ngành NN Anh, khóa 2017 -2018. Chi tiết xem tại:

- NCS 2017: Chi tiết xem tại đây.

- NCS 2018: Chi tiết xem tại đây.