logo
en
vi

HỘI THẢO CHỦ ĐỀ "ED-CAMP - THỰC HÀNH VIẾT BÀI NGHIÊN CỨU"

HỘI THẢO KHOA HỌC CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU VỚI DIỄN GIẢ LÀ GIÁO SƯ MARTINE PETERS ĐẾN TỪ ĐẠI HỌC QUEBEC, CANADA VỚI CHỦ ĐỀ "ED-CAMP - THỰC HÀNH VIẾT BÀI NGHIÊN CỨU"                          
Sáng ngày 05/12/2018 Hội thảo đầu tiên trong chuỗi 04 hội thảo được Khoa Sau ĐH tổ chức trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019. Hội thảo đã diễn ra rất thành công. Khán giả tham dự rất đông và hào hứng về chủ đề vô cùng bổ ích dành cho những người đang và sẽ làm nghiên cứu.


47575980 305042040112305 4436201686301671424 n

47575851 305972630019246 3203104296308572160 n

47472675 305972663352576 9168865148067119104 n

47389750 305972626685913 4315070740832452608 n

47375734 305972656685910 6088252816529293312 n