logo
en
vi

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4/2019

Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo Chuyên đề tháng 4/2019 như sau:

    • Tên hội thảo: Ngôn ngữ và văn hóa trong phiên dịch ngoại giao
    • Diễn giả: TS. Đỗ Nam Trung  - Bộ Ngoại giao
    • Thời gian (dự kiến) : tháng 4 /2019 

Khoa trân trọng thông báo cho những người quan tâm đến dự!