logo
en
vi

Hội thảo chuyên đề “Gia tăng nhận diện cho nghiên cứu: Cách tiếp cận mới để gia tăng khả năng công bố quốc tế và trích dẫn cho nghiên cứu”

Chiều ngày 28/8/2019 tại Thư viện của Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Gia tăng nhận diện cho nghiên cứu: Cách tiếp cận mới để gia tăng khả năng công bố quốc tế và trích dẫn cho nghiên cứu” do Diễn giả TS Wong Woei Fuh, Giám đốc Công ty IES, trực thuộc Tập đoàn iGroup (Châu Á-Thái Bình Dương) trình bày.

Hội thảo thu hút đông đảo các thầy cô, các nhà nghiên cứu, các học viên, nghiên cứu sinh tại Khoa Đào tạo Sau Đại học tới tham dự và trao đổi ý kiến. Hội thảo giúp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo những kỹ năng xây dựng chiến lược nghiên cứu hiệu quả, gia tăng khả năng nhận diện cho các công bố quốc tế, đồng thời chia sẻ về những yêu cầu mới trong nghiên cứu hiện đại với mục tiêu tạo ra các nghiên cứu có tác động xã hội tích cực hơn.


IMG 2213

IMG 2219

IMG 2220