logo
en
vi

HỘI THẢO "PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ QUỐC TẾ"

Khoa SĐH thông báo lịch tổ chức Hội thảo khoa học tháng 12/2019.

Với chủ đề "Phương pháp viết bài đăng tạp chí quốc tế"

Thời gian: 8h30 – 11h30 Sáng thứ Năm ngày 05/12/2019

Địa điểm: Phòng 502 nhà C, Trường Đại học Hà Nội

Báo cáo viên: PGS.TS. Hồ Thúy Ngọc – Trường Đại học Ngoại Thương

Thành phần tham dự: Học viên cao học, NCS các Khóa và những người quan tâm 

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Khoa SĐH trân trọng thông báo tới học viên, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự.

*Lưu ý: Nghiên cứu sinh các khóa và học viên khóa K26, K27 bắt buộc phải tham dự.