logo
en
vi

THÔNG BÁO NHẬP HỌC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 NĂM 2021

Khoa SĐH thông báo nhập học trúng tuyển Đợt 2 năm học 2021.
Thông báo nhập học Tiến sĩ.
Thông báo nhập học Thạc sĩ.

KẾT QUẢ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021

Khoa SĐH thông báo kết quả tuyển sinh SĐH đợt 2 năm học 2021, xem tại đây.

https://hanu.vn/a/88305/Thong-bao-ket-qua-tuyen-sinh-Sau-dai-hoc-dot-2-nam-2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN DIỄN RA NGÀY 21.10.2021

Khoa SĐH thông báo Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến diễn ra vào 8h30 sáng ngày 21.10.2021. Ngôn ngữ: tiếng Anh (không có phiên dịch)
Link đăng ký tham dự dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJnrwjcqXawHsv_5SBMzUJU4B6y-9E8EKeTmleP-KO0qXFg/viewform

hi tho

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ KỲ I NĂM HỌC 2021

Khoa SĐH thông báo đóng học phí năm học Kỳ 1 năm học 2021-2022. Tại đây

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ K28

Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo về việc đăng ký tên đề tài và giáo viên hướng dẫn, kế hoạch duyệt đề cương, kế hoạch bảo vệ luận văn như sau:
Chi tiết xem tại đây

Chuyên mục phụ