logo
en
vi

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 (ĐỢT 1)

Khoa SĐH thông báo danh sách dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020. Chi tiết như sau:

- Danh sách thi Triết.
- Danh sách thi NN2 + Miễn NN2.
- Danh sách thi CSN.
- Danh sách xét tuyển.

LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 ( ĐỢT 1)

Khoa SĐH thông bảo "LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 ĐỢT 1"


nh lch thi

WEBINAR CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CANBERRA, ÚC

Khoa SĐH thông báo về Webinar của Trường Đại học Canberra, Úc. 
Chi tiết xem tại: https://www.digitalhealthcrc.com/rdc/

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HTQG "NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ NGÔN NGỮ VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LẦN THỨ VI"

Khoa SĐH trân trọng thông tin tới Quý Thày/Cô, các bạn học viên, NCS quan tâm viết bài cho Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI năm 2020” được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế vào ngày 30-31/10/2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian gửi tóm tắt: Ngày 30/7/2020.

2. Thời gian gửi toàn văn bài viết: Ngày 15/9/2020.

Nội dung chi tiết: Xin xem tại Thông báo số 2 đính kèm.

Trân trọng thông báo.

LỊCH ÔN THI CAO HỌC CẬP NHẬT NGÀY 22/6

Khoa SĐH thông báo lịch ôn thi cao học cập nhật ngày 22/6/2020.

lch n thi tuyn sinh 2020lch n thi tuyn sinh cc ngnh ngn ng

Chuyên mục phụ