logo
en
vi

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN K27 NN NHẬT

                                                              KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K27
Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa K27 như sau:
       1. Đồng Thị Hồng Thuỷ, ngày sinh: 27.02.1991, chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật, mã số: 8220209. Tên đề tài: “日本語名詞のアクセント習得における知覚と産出の関係に関する一研(ベトナム母語話者を対象として) // Nghiên cứu về mối quan hệ giữa khả năng nhận biết và phát âm trong thụ đắc trọng âm danh từ ở tiếng Nhật của người Việt Nam ”
              Thời gian: sáng ngày 01.10.2021
              Tại phòng 416C 

NỘP HỒ SƠ THI TUYỂN BẢN CỨNG ĐỢT 2.2021

Khoa SĐH thông báo đến các bạn ứng viên, hiện tại đã hết giãn cách Khoa sẽ thu hồ sơ bản cứng. Các ứng viên đã nộp hồ sơ online yêu cầu nộp lại bản cứng tại Khoa: phòng 211 nhà C Trường đại học Hà Nội, Quận Nam từ liêm ,km 10. Hạn cuối 11h 00 ngày 29.9.2021 Trân trọng

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN K26 NGÀY 16.9.2021

     KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K26
Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa K26 như sau:
       1. Đỗ Thị Hoa, ngày sinh: 21.11.1985, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201. Tên đề tài: “An investigation into non-English major students’ perception of the use of dubbing videos in English speaking classes: A study at the Academy of Policy and Development // Nghiên cứu nhận thức của sinh viên tiếng Anh không chuyên về việc sử dụng video lồng tiếng trong các lớp học kỹ năng nói tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát triển”
              Thời gian: sáng ngày 16.09.2021
              Hình thức bảo vệ Online
2. Nguyễn Thanh Diệu, ngày sinh: 11.12.1984, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201. Tên đề tài: “An investigation into students’ perceptions of group work in EFL classes at a high school in the suburb of Hanoi // Điều tra về nhận thức của học sinh về việc áp dụng hoạt động nhóm trong các giờ học tiếng Anh tại một trường PTTH ngoại ô Hà Nội”            
  Thời gian: sáng ngày 16.09.2021
            Hình thức bảo vệ Online

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TIẾN SĨ NĂM 2021 ĐỢT 2

Khoa SĐH thông báo thay đổi kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ năm 2021 đợt 2 tại đây.

Khoa SĐH thông báo bảo vệ online của học viên K26

                                                    KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K26
Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa K26 như sau:
         1. Vũ Hương Giang, ngày sinh: 02/10/1996, chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204.Tên đề tài: “文化视角下的汉越明喻成语对比研究// Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ so sánh giữa tiếng Hán và tiếng Việt từ góc độ văn hoá”
                  Thời gian: sáng ngày 08.09.2021
                  Hình thức bảo vệ Online
 
        2. Nguyễn Văn Hinh, ngày sinh: 03/06/1981, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201. Tên đề tài: “Students’ perceptions of the use of pictorial schemata in vocabulary learning: An investigation of the 2nd year students at Saint John’s Minor Seminary, Archdiocese of Hanoi // Nhận thức của học sinh về sử dụng giản đồ hình ảnh trong việc học từ vựng: Nghiên cứu với học sinh năm thứ hai tại Tiểu chủng viện thánh Gioan, Tổng giáo phận Hà Nội ”
              Thời gian: sáng ngày 10.09.2021
              Hình thức bảo vệ Online
        3. Tạ Thị Thu Nga, ngày sinh: 21/08/1979, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201. Tên đề tài: “Applying mind maps to assist fourth graders in vocabulary learning: An action research project at Vat Lai primary school // Ứng dụng bản đồ tư duy để giúp học sinh lớp 4 học từ vựng: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Tiểu học Vật Lại”
            Thời gian: sáng ngày 10.09.2021
            Hình thức bảo vệ Online

Chuyên mục phụ