logo
en
vi

THỜI KHÓA BIỂU K27 (CẬP NHẬT 22/11/2019)

Khoa SĐH thông báo Thời khóa biểu cập nhật ngày 22/11/2019 của các lớp K27. Chi tiết xem tại đây.

THỜI KHOÁ BIỂU K26 (cập nhật 13.8.2019)

Khoa SĐH thông báo thời khoá biểu K26 (cập nhật 13.8.2019). Chi tiết xem tại đây.

THỜI KHÓA BIỂU K26 (CẬP NHẬT 15/5/2019)

Khoa SĐH thông báo Thời khóa biểu các lớp K26 (cập nhật ngày 15/5/2019), chi tiết xem tại đây.