logo
en
vi

THỜI KHÓA BIỂU K27 (cập nhật 5/5/2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu mới cho các lớp K27 (cập nhật ngày 5/5/2020). Chi tiết xem tại đây.

THỜI KHÓA BIỂU K27 (cập nhật ngày 03/03/2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu các lớp K27 như sau:

- Các ngành NN Anh, Nhật, Pháp, Trung xem tại đây.

- Ngành CSC xem tại đây.

THỜI KHÓA BIỂU K27 (NN ANH, NHẬT, TRUNG, PHÁP)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu mới (cập nhật 02/3/2020) của các lớp K27 NN Anh, Nhật, Trung, Pháp. Chi tiết xem tại đây.

THOI KHOA BIEU K27 2020

Khoa SĐH thông báo lịch học khóa K27 cập nhật ngày 14.02.2020 tại đây.