logo
en
vi

THỜI KHÓA BIỂU K28 (cập nhật t2/2021)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu các lớp K28 như sau:

1. Ngôn ngữ Anh
2. Ngôn ngữ Pháp - BPD
3. Ngôn ngữ Pháp trong nước + LK Louvain
4. Ngôn ngữ Trung
5. Ngôn ngữ Nhật
6. Ngôn ngữ Việt Nam
7. Chính sách công