logo
en
vi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ B1 CHO HỌC VIÊN K27

Khoa SĐH thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ B1 cho học viên khóa K27.


Q tn  ti 10

KẾT QUẢ HỌC TẬP K27 NN ANH (cập nhật 28.5.2020)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập của lớp K27 NN Anh. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP K27 TRIẾT

Khoa SĐH thông báo điểm môn Triết của các lớp K27. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K27 - CSC(cập nhật 06/5/2020)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập của lớp K27 CSC. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K27 - NN PHÁP BPD + LK LOUVAIN (cập nhật 29.4.2020)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập lớp K27 LK Louvain và BPD. 

Lớp Louvain: Chi tiết xem tại đây.
Lớp BPD: Chi tiết xem tại đây.