logo
en
vi

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN ANH (cập nhật 22/7/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả môn Language Learning Theories của lớp K26 NN Anh.

03 học viên điểm TIỂU LUẬN dưới 5 và 01 học viên chưa nộp tiểu luận khẩn trương chỉnh sửa tiểu luận và nộp lại trong vòng 01 tuần sau khi có điểm. Học viên gửi bản mềm qua email và bản cứng nộp tại văn phòng Khoa.

Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN TRUNG (cập nhật 10/7/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả môn Viết hàn lâm của lớp K26 NN Trung. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - LK LOUVAIN (cập nhật 10/7/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả môn Giao tiếp liên văn hóa và Từ pháp - Cú pháp của lớp K26 LK Louvain. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - BPD (cập nhật 10/7/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả môn Dịch văn học và Giao tiếp liên văn hóa của lớp K26 - Biên phiên dịch. Chi tiết xem tại đây

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN NHẬT (cập nhật 10/7/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả môn Đối chiếu ngôn ngữ của lớp K26 NN Nhật. Chi tiết xem tại đây.