logo
en
vi

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA 02 HỌC VIÊN KHÓA K24


THÔNG BÁO
V/v lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa K24

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn
 của 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 24 như sau:

1.      Bùi Quang Huy (Tên đề tài: “Student’s perceptions of the factors affecting their English language listening comprehension at Talky English School// Nhận thức của học viên tại Trung tâm Anh ngữ Talky về những yếu tố ảnh hưởng tới việc nghe hiểu tiếng Anh”)

2.      Vũ Thị Thúy Hồng (Tên đề tài:“An investigation into errors in writing Enghish paragraphs made by 6 th grades at a junior secondary school in Nam Dinh City// Nghiên cứu các lỗi khi viết đoạn văn tiếng Anh của học sinh lớp 6 tại một trường THCS ở thành phố Nam Định”)

·        Thời gian: 8h00 Sáng thứ Sáu ngày 20/9/2019
·        Địa điểm: P.514 – C, Trường Đại học Hà Nội

Khoa Sau đại học thông báo cho học viên và những người quan tâm đến dự.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - LK LOUVAIN (cập nhật 30/8/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập của lớp K26 Ngôn ngữ Pháp LK Louvain. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - BPD (cập nhật 30/8/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập của lớp K26 Ngôn ngữ Pháp Biên phiên dịch. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN ANH (cập nhật 27/8/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập môn ICT in ELT, lớp trưởng nhắc nhở bạn nào chưa nộp thì nộp bổ sung những bài còn thiếu. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN NHẬT (cập nhật 23/8/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập của lớp NN Nhật K26. Chi tiết xem tại đây.