logo
en
vi

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K27 - NN NHẬT, NNVN (cập nhật 27/4/2020)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập các lớp K27 - NN Nhật, NN Việt Nam. 

- NN Nhật: Chi tiết xem tại đây.
- NN Việt Nam: Chi tiết xem tại đây.


THỜI KHÓA BIỂU K27 (cập nhật ngày 06.3.2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu cập nhật ngày 06.03.2020
Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN ANH (cập nhật 02/03/2020)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập lớp NN Anh K26. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K27 - NN PHÁP BPD + LK LOUVAIN (cập nhật 24.2.2020)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập các lớp K27 - NN Pháp Biên phiên dịch + LK Louvain.

- Lớp BPD K27 xem tại đây.

- Lớp LK Louvain K27 xem tại đây.


KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN TRUNG (cập nhật 24/02/2020)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập lớp K26 NN Trung. Chi tiết học viên xem tại đây.