logo
en
vi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ B1 CHO HỌC VIÊN K27

Khoa SĐH thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ B1 cho học viên khóa K27.


Q tn  ti 10