logo
en
vi

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 25 CHUYÊN NGÀNH NN ANH

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa K25 như sau:

1.      Trần Anh Chiến, ngày sinh: 02/12/1980,

     Tên đề tài: “An investigation into reading strategies employed by first – year students at the People’s Security Academy// Điều tra về các chiến lược đọc của sinh viên năm thứ nhất tại Học viện An ninh Nhân dân”

2.      Hoàng Cao Thắng, ngày sinh: 27/09/1980,

Tên đề tài: The relationship between motivation and learning strategies of EFL learners at a secondary school in Vinh Phuc// Mối quan hệ giữa động cơ và cách học của người học tiếng Anh ở một trường trung học cơ sở ở Vĩnh Phúc”

Thời gian: 8h00 Sáng thứ Sáu ngày 30/7/2020

·         Địa điểm: P.514 – C, Trường Đại học Hà Nội
Khoa Sau đại học thông báo cho học viên và những người quan tâm đến dự.