logo
en
vi

KẾT QUẢ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LỚP NN TRUNG QUỐC KHÓA 27

Khoa SĐH thông báo kết quả xét duyệt đề cương của học viên NN Nhật và CSC khóa 27

- Những học viên đã được Hội đồng thông qua khẩn trương chỉnh sửa lại đề cương. Học viên nộp 01 bản đề cương đã chỉnh sửa và 01 Đơn đăng ký tên đề tài và GVHD chính thức (Tải trên website Khoa)bản mềm nộp qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , bản cứng nộp tại văn phòng khoa. Thời hạn: trong vòng 01 tuần (kể từ khi ra thông báo ngày 18/12/2020)

- Những học viên cần bảo vệ lại khẩn trương chỉnh sửa lại đề cương và gửi bản mềm về email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để Hội đồng đọc lại. Thời hạn: Trước 11h ngày 26/12/2020

KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KHÓA 27


STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 1987040006 Đặng Thùy Biên Nữ 29.6.1987  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ
2 1987040002 Phạm Thị Hòa Nữ 14.3.1982  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ
3 1987040003 Hoàng Kim Phượng Nữ 15.12.1986  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ
4 1987040008 Nguyễn Văn Tân Nam 01.02.1987  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ
5 1987040009 Hán Thị Thu Thanh Nữ 10.9.1991  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ
6 1987040010 Nguyễn Lê Cẩm  Nữ 23.6.1996  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ
7 1987040005 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 27.11.1987  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ
8 1987040001 Hồ Thị Thu  Anh Nữ 30.6.1976  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ
9 1987040007 Nguyễn Thị Thu Nữ 11.4.1983  Thông qua, chỉnh sửa theo góp ý của HĐ