logo
en
vi

THÔNG BÁO CHUNG K28

Khoa SĐH thông báo đến K28 như sau: tại đây

TÊN ĐỀ TÀI CHÍNH THỨC ĐƯỢC DUYỆT K28

Khoa SĐH thông báo tên đề tài chính thức được duyệt của K28.  Luận văn tốt nghiệp với tên đề tài sau này đưa ra Hội đồng bảo vệ phải giống như trong quyết định đã được phê duyệt. Xem tại đây.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LÂN 1 K28

Khoa SĐH thông báo kết qủa bảo vệ đề cương Lần 1. tại đây
1. Tất cả học viên được thông qua có 2 tuần chỉnh sửa đề cương theo góp ý Hội đồng.  Nộp 01 bản cứng nộp về Khoa và bản mềm nộp qua emai Khoa ( có xác nhận của GVHD).Bản đăng ký tên đề chính thức tải tại đây (mục 6): http://sdh.hanu.vn/vn/mau-danh-cho-he-dao-tao-thac-si.html. 
2. Những học viên phải bảo vệ lại có 02 tuần chỉnh sửa và gửi lại 03 bản cứng về văn phòng Khoa, bản mềm gửi qua email ( Tất cả đều có chữ ký của GVHD) đề thành viên HĐ duyệt lại lần 2.
* Hạn nộp cho Mục 1 và mục 2 là ngày 14.01.2022.