logo
en
vi

The International Conference of TESOL & Education

Dear Colleagues,
The 4th Conference on Language Teaching and Learning (LTAL-2022), in association with The International Conference of TESOL & Education, held a Conference at HCMC University of Food Industry from June 19-20th, 2022. The time is still long ahead, but you can keep it in your Calendar. Abstract submission is open until 30 April 2022.
https://i-jte.org/icte2/?fbclid=IwAR14MMVYLNOm-jtW0L9GriBG3IRoaWVz27uqjG7fREAWfGXSjAmGgtHZ3_A

TÊN ĐỀ TÀI CHÍNH THỨC ĐƯỢC DUYỆT K27

Khoa SĐH thông báo tên đề tài chính thức được duyệt của K27. Học viên lưu ý luận văn tốt nghiệp với tên đề tài sau này đưa ra Hội đồng bảo vệ phải giống như trong quyết định đã được phê duyệt. Xem tại đây

DANH SÁCH MIỄN THI NGOẠI NGỮ 2

Khoa SĐH thông báo danh sách những học viên được miễn thi Ngoại ngữ 2 năm học 2020-2022 xem tại đây.

THÔNG BÁO THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ 2 K28

Khoa SĐH thông báo lịch thi ngoài ngữ 2 tại đây.

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa SĐH thông báo đóng học phí kỳ II năm học 2020 - 2021. xem tại đây