logo
en
vi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LUẬN VĂN K26

Khoa SĐH thông báo về việc đăng ký tên đề tài và giáo viên hướng dẫn, kế hoạch duyệt đề cương, kế hoạch bảo vệ luận văn của học viên các chuyên ngành khóa K26 (2019-2020). Chi tiết xem tại đây

THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN KHÓA 25 (2017-2019)

Thông báo nộp luận văn khóa 25 (2017-2019)

Khoa SĐH thông báo đã đến thời hạn nộp luận văn của khóa 25 (2017-2019). Cụ thể như sau:

*Hạn nộp luận văn: 16:00 ngày 25/9/2019. HV gia hạn phải gửi đơn xin gia hạn có chữ ký của GVHD về Khoa trước hạn nộp LV 01 tuần (mẫu đơn xin gia hạn tải trên website của Khoa). Học viên phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được bảo vệ.


*Yêu cầu về luận văn: Luận văn và tóm tắt luận văn được trình bày theo đúng yêu cầu về nội dung và hình thức đã được học ở môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.


*Hồ sơ bảo vệ: 05 bản cứng toàn văn luận văn (có chữ ký của GVHD), 05 bản tóm tắt ½ khổ A4. Bộ hồ sơ xin bảo vệ luận văn theo mẫu của Khoa (link tải: http://saudaihoc.hanu.vn/vn/mau-danh-cho-he-dao-tao-thac-si.html - mục số 8).


*Nơi nộp: Học viên nộp luận văn, tóm tắt luận văn và bộ Hồ sơ xin bảo vệ luận văn tại Văn phòng Khoa, P211- nhà C


*
Kế hoạch bảo vệ luận văn: 
từ 10/2019 đến 12/2019. Thời gian bảo vệ: trong vòng 02 tháng kể từ khi có quyết định thành lập Hội đồng. Thời gian cụ thể sẽ được thông tin đến các học viên.

KẾ HOẠCH NỘP LƯU CHIỂU LV SAU BV

- HV có 02 tuần để chỉnh sửa LV theo góp ý của HĐ. HV bảo vệ xong xuống VP Khoa mượn Biên bản chấm LV và 02 nhận xét phản biện đi phô tô để đóng cùng LV đã chỉnh sửa.

- Sau 02 tuần chỉnh sửa HV làm bản báo cáo chỉnh sửa LV (theo mẫu) có chữ ký của GVHD, Chủ tịch HĐ chấm LV.

- In 03 bản LV bìa cứng (LV gồm LV và báo cáo chỉnh sửa, Biên bản chấm LV, 02 nhận xét phản biện đóng cùng). 02 bản + 01 tóm tắt + 01 CD nộp tại Thư viện, 01 bản nộp tại VP Khoa cùng giấy biên nhận LV của Thư viện.THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LUẬN VĂN K25 (cập nhật 30/7/19)

Khoa SĐH thông báo lịch làm luận văn của Khóa 25. Chi tiết xem tại đây.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LUẬN VĂN K24 (MỚI)

Khoa SĐH thông báo về kế hoạch làm luận văn của K24 (mới). Chi tiết xem tại đây.

Lịch BVLV 02 học viên K24

 

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ của 02 học viên khóa K24 Ngôn ngữ Anh:

1.      Trần Thị Cúc (Tên đề tài:The effects of using concept maps on improving eighth graders’ English grammar learning: An action research study at Thanh Xuan Vocational Education-Continuing Education Center//Hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ khái niệm đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh lớp 8: một nghiên cứu hành động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quận Thanh Xuân.”)

2.      Trần Thị Thanh Huyền (Tên đề tài: The integration of Facebook in teaching EFL reading comprehension at the Hanoi Academy of Journalism and Communication//Tích hợp việc sử dụng Facebook trong giảng dạy môn đọc hiểu tiếng Anh tại Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội.”)

·        Thời gian: 14h Chiều thứ Tư 13/3/2019

·        Địa điểm: P.514 – C, Trường Đại học Hà Nội

Khoa Sau đại học thông báo cho học viên và những người quan tâm đến dự.