logo
en
vi

Thông báo kết qua trúng tuyển đợt 1 năm học 2021

Khoa SĐH thông báo kết quả trúng tuyển Đợt 1, tại đây.

https://www.hanu.vn/a/81142/Ket-qua-ky-thi-tuyen-sinh-Sau-dai-hoc-nam-2021-Dot-1

Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ thi Đợt 2 trong thời gian giãn cách

Khoa SĐH thông báo nộp hồ sơ trong thời gian giãn cách, tại đây.
1. Thông báo hướng dẫn
2. Bản cam kết

Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển chương trình thạc sĩ năm 2021 (Đợt 1)

Khoa SĐH thông báo nhập học với thí sinh trúng tuyển Đợt 1 năm 2021, chi tiết xem tại đây.

THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN CỦA K27

"Khoa ĐTSĐH trân trọng thông báo lịch nộp luận văn của K27 hạn ngày 06.09.2021
Học viên(HV) nộp luận văn làm theo các bước sau:
I. HV gửi về email Khoa đề nghị tạo tk turnitin để kiểm tra luận văn (LV dưới 20% thì mới đủ đk nộp để bảo vệ)
II. Sau khi LV đạt yêu cầu ,  HV chuẩn bị bộ hồ sơ xin bảo vệ gồm các giấy tờ ( bản cứng nộp tại văn phòng Khoa và bản mềm nộp về email Khoa):
1. 05 bản luận văn + 05 tóm tăt (khổ A5)
2. Bằng, bảng điểm (bản sao công chứng)
3. Giấy khai sinh (bản sao công chứng)
4. Chứng chỉ NN2(bản sao công chứng)
5. Học viên khi nộp hồ sơ xin bảo vệ kèm bản minh chứng kiểm tra turnitin có chỉ số phần trăm, khi nộp khoa sẽ đối chiếu.
6. Học viên vào link sau để tải những giấy tờ hoàn thiện ( mục 8)
III. HV muốn gia hạn nộp LV phải có đơn xin gia hạn trước Hạn nộp 01 tuần, trong đơn phải có chữa ký XN của GVHD. Nếu trong thời gian giãn cách chưa xin được chữ ký GVHD thì các bạn có thể email đơn có chữ ký của mình, cc GVHD và nhờ GVHD reply email là "Tôi đồng ý cho học vên gia hạn".

IV. KẾ HOẠCH NỘP LƯU CHIỂU LV SAU BV
- HV có 02 tuần để chỉnh sửa LV theo góp ý của HĐ. HV bảo vệ xong xuống VP Khoa mượn Biên bản chấm LV và 02 nhận xét phản biện đi phô tô để đóng cùng LV đã chỉnh sửa.
- Sau 02 tuần chỉnh sửa HV làm bản báo cáo chỉnh sửa LV (theo mẫu) có chữ ký của GVHD, Chủ tịch HĐ chấm LV.
- In 03 bản LV bìa cứng (LV gồm LV và báo cáo chỉnh sửa, Biên bản chấm LV, 02 nhận xét phản biện đóng cùng). 02 bản + 01 tóm tắt + 01 CD nộp tại Thư viện, 01 bản nộp tại VP Khoa cùng giấy biên nhận LV của Thư viện.

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH NN PHÁP K26

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp khóa K26 như sau:
1.Đoàn Thanh Trang, ngày sinh: 15/03/1995, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp (định hướng Biên phiên dịch), mã số: 8220203.
Tên đề tài: “Évaluation des traductions de l’œuvre « Bel-Ami » de Guy de Maupassant.//Đánh giá các bản dịch tác phẩm « Bel-Ami » của Guy de Maupassant.”
·         Thời gian: 8h30 Sáng thứ Năm ngày 01/7/2021
·         Địa điểm: P.416 – C, Trường Đại học Hà Nội
Khoa Sau đại học thông báo cho NCS và những người quan tâm đến dự.