logo
en
vi

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG KHÓA K26

Khoa SĐH thông báo lịch bảo vệ đề cương khóa K26 như sau:

- Lớp K26 NN Anh: 

+ 14:00 chiều ngày 05/12/2019 (Địa điểm: P.601-C)

STT Họ và Tên Ngày sinh
1 Lê Thị  Chung 10.05.1981
2 Phạm Viết Cương 05.08.1977
3 Nguyễn Thanh Diệu 11.12.1984
4 Đinh Ngọc 30.11.1985
5 Nguyễn Thị Thu 05.07.1994
6 Lại Thị Thu  Hằng  19.11.1985
7 Phạm Văn Hiếu 17.11.1990
8 Nguyễn Văn Hinh 03.06.1981
9 Đỗ Thị Hoa 21.11.1985

 

+ 8:00 sáng ngày 10/12/2019 (Địa điểm: P.502-C)

STT Họ và Tên Ngày sinh
1 Nguyễn Thị Huệ 22.08.1983
2 Tạ Thị Thu  Nga 21.08.1979
3 Nguyễn Thị  Nghiêm 19.05.1983
4 Nguyễn Tuyết Nhung 25.08.1986
5 Vũ Thị Thu 09.10.1977
6 Lê Thị  Thủy 12.04.1984
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22.04.1985
8 Nguyễn Thị Trang 24.11.1992
9 Dương Thị  Diễm 14.08.1994


- Lớp NN Nhật: 14:00 chiều ngày 20/12/2019  (dự kiến)


- Lớp NN Trung: 14:00 chiều ngày 12/12/2019 tại P. 603-C