logo
en
vi

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KHÓA K26 NN ANH

Khoa SĐH thông báo kết quả xét duyệt đề cương của lớp K26 NN Anh.

- Những học viên đã được Hội đồng thông qua khẩn trương chỉnh sửa lại đề cương. Học viên nộp 01 bản đề cương đã chỉnh sửa và 01 Đơn đăng ký tên đề tài và GVHD chính thức, bản mềm nộp qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , bản cứng nộp tại văn phòng khoa. Thời hạn: trong vòng 01 tuần (kể từ khi ra thông báo ngày 11/12/2019)

- Những học viên cần bảo vệ lại khẩn trương chỉnh sửa lại đề cương và gửi bản mềm về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để Hội đồng đọc lại. Thời hạn: trong vòng 02 tuần (kể từ khi ra thông báo ngày 11/12/2019)

KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LỚP NN ANH K26

ĐỢT 1

STT Họ và Tên Ngày sinh KẾT QUẢ GHI CHÚ
1 Lê Thị  Chung 10.05.1981 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
2 Nguyễn Thanh Diệu 11.12.1984 Bảo vệ lại  
3 Đinh Ngọc 30.11.1985 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
4 Nguyễn Thị Thu 05.07.1994 Bảo vệ lại  
5 Lại Thị Thu  Hằng  19.11.1985 Bảo vệ lại  
6 Phạm Văn Hiếu 17.11.1990 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
7 Nguyễn Văn Hinh 03.06.1981 Bảo vệ lại  
8 Đỗ Thị Hoa 21.11.1985 Bảo vệ lại  
9 Vũ Thị Thu 09.10.1977 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  

ĐỢT 2

STT Họ và Tên Ngày sinh KẾT QUẢ GHI CHÚ
1 Phạm Viết Cương 05.08.1977 Không nộp  
2 Nguyễn Thị Huệ 22.08.1983 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
3 Tạ Thị Thu  Nga 21.08.1979 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
4 Nguyễn Thị  Nghiêm 19.05.1983 Bảo vệ lại  
5 Nguyễn Tuyết Nhung 25.08.1986 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
6 Lê Thị  Thủy 12.04.1984 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
7 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22.04.1985 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
8 Nguyễn Thị Trang 24.11.1992 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng  
9 Dương Thị  Diễm 14.08.1994 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng