logo
en
vi

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KHÓA K26 NN TRUNG

Khoa SĐH thông báo kết quả xét duyệt đề cương của lớp K26 NN Trung Quốc.

- Những học viên đã được Hội đồng thông qua khẩn trương chỉnh sửa lại đề cương. Học viên nộp 01 bản đề cương đã chỉnh sửa và 01 Đơn đăng ký tên đề tài và GVHD chính thứcbản mềm nộp qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , bản cứng nộp tại văn phòng khoa. Thời hạn: trong vòng 01 tuần (kể từ khi ra thông báo ngày 19/12/2019)

1. Vũ Hương Giang - Đạt, chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng
2. Nguyễn Mai Hoa - Đạt, chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng
3. Nguyễn Thị Thu Mây - Đạt, chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng
4. Nguyễn Thị Yên - Đạt, chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng