logo
en
vi

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA K25 NN NHẬT 

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa 25 Morisue Hiroyuki như sau:

     Tên đề tài: “Sự hình thành ý thức đối với hoạt động hợp tác giữa người học "peer learning" - Thông qua phương pháp phân tích PAC với đối tượng là giáo viên tiếng Nhật giảng dạy tại hệ thống giáo dục đại học thuộc địa bàn Hà Nội. // 「ピア・ラーニング」に対する意識構造~ハノイ高等教育機関に勤める日本語教師へのPAC分析を通して~

·        Thời gian: 14h00 Chiều thứ ngày 04/3/2020

·        Địa điểm: P.514 – C, Trường Đại học Hà Nội

Khoa Sau đại học thông báo cho học viên và những người quan tâm đến dự.