logo
en
vi

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH NN ANH KHÓA 25


Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa K25 như sau:

1.      Nguyễn Việt Hằng, ngày sinh: 02/11/1993

     Tên đề tài: “First-year non-English major students’ perceptions of blended learning: A study at Hanoi University of Industry// Nhận thức của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất về chương trình học kết hợp: Nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

2.      Nguyễn Thị Thu Hoài, ngày sinh: 20.10.1983

Tên đề tài: Teachers’ and students’ perceptions of the application of blended English learning for non-English majors at Hanoi University of Science and Technology //Nhận thức của giáo viên và sinh viên về việc áp dụng phương pháp học tập tiếng Anh kết hợp cho sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội”

·         Thời gian: 8h00 Sáng thứ Tư ngày 24/6/2020

·         Địa điểm: P.514 – C, Trường Đại học Hà Nội
Khoa Sau đại học thông báo cho NCS và những người quan tâm đến dự.