logo
en
vi

THÔNG BÁO CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG, LUẬN VĂN CỦA KHÓA K27

Khoa SĐH thông báo về việc Đăng ký tên đề tài luận văn và GVHD, bảo vệ đề cương và luận văn của học viên khóa K27. CHi tiết xem tại đây.