logo
en
vi

DANH SÁCH MIỄN THI NGOẠI NGỮ 2

Khoa SĐH thông báo danh sách những học viên được miễn thi Ngoại ngữ 2 năm học 2020-2022 xem tại đây.