logo
en
vi

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN CHUYÊN NGÀNH NN PHÁP K26

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp khóa K26 như sau:
1.Đoàn Thanh Trang, ngày sinh: 15/03/1995, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp (định hướng Biên phiên dịch), mã số: 8220203.
Tên đề tài: “Évaluation des traductions de l’œuvre « Bel-Ami » de Guy de Maupassant.//Đánh giá các bản dịch tác phẩm « Bel-Ami » của Guy de Maupassant.”
·         Thời gian: 8h30 Sáng thứ Năm ngày 01/7/2021
·         Địa điểm: P.416 – C, Trường Đại học Hà Nội
Khoa Sau đại học thông báo cho NCS và những người quan tâm đến dự.