logo
en
vi

Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ thi Đợt 2 trong thời gian giãn cách

Khoa SĐH thông báo nộp hồ sơ trong thời gian giãn cách, tại đây.
1. Thông báo hướng dẫn
2. Bản cam kết