logo
en
vi

THÔNG BÁO KẾT QUẢ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LÂN 1 K28

Khoa SĐH thông báo kết qủa bảo vệ đề cương Lần 1. tại đây
1. Tất cả học viên được thông qua có 2 tuần chỉnh sửa đề cương theo góp ý Hội đồng.  Nộp 01 bản cứng nộp về Khoa và bản mềm nộp qua emai Khoa ( có xác nhận của GVHD).Bản đăng ký tên đề chính thức tải tại đây (mục 6): http://sdh.hanu.vn/vn/mau-danh-cho-he-dao-tao-thac-si.html. 
2. Những học viên phải bảo vệ lại có 02 tuần chỉnh sửa và gửi lại 03 bản cứng về văn phòng Khoa, bản mềm gửi qua email ( Tất cả đều có chữ ký của GVHD) đề thành viên HĐ duyệt lại lần 2.
* Hạn nộp cho Mục 1 và mục 2 là ngày 14.01.2022.