logo
en
vi

TÊN ĐỀ TÀI CHÍNH THỨC ĐƯỢC DUYỆT K28

Khoa SĐH thông báo tên đề tài chính thức được duyệt của K28.  Luận văn tốt nghiệp với tên đề tài sau này đưa ra Hội đồng bảo vệ phải giống như trong quyết định đã được phê duyệt. Xem tại đây.