logo
en
vi

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS - NN PHÁP 2015

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS - NN PHÁP

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ


Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên ngành:                  Ngôn ngữ Pháp                       Mã số: 9220203

Đề tài luận án: “La phrase impersonnelle en Français et les moyens d’expression équivalents en Vietnamien: Application pédagogique. // Câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và những phương tiện biểu đạt trong tiếng Việt: Ứng dụng trong giảng dạy.”
1. Thời gian:    8h30, thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2020.

2. Địa điểm:      Phòng 514 nhà C, Trường Đại học Hà Nội,

                           Km9 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG CỦA NCS CHUYÊN NGÀNH NN PHÁP

Ngày 08/6/2020, tại trường Đại học Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Sinh Viện đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ "“Pratiques et représentations du français et de la francophonie à Hué//Thực tiễn và vị trí của tiếng Pháp và Pháp ngữ ở Huế”, Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp, thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Hà Nội và trường Đại học Công giáo Louvain ( Vương quốc Bỉ).

Tới dự buổi bảo vệ có TS. Đinh Thị Bảo Hương, Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, Bà Vũ Thị Thùy Dương, Đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelle cùng đông đảo thầy cô và học viên chuyên ngành tiếng Pháp.

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Sinh Viện nhận được sự đánh giá cao của các thành viên Hội đồng.

Chúc mừng NCS Nguyễn Sinh Viện.

Chúc mừng tập thể thầy cô hướng dẫn.

b911436b86117b4f22005995c2c772bb8fe5d6aab8d4771981667c382577e07a91acf3af0ef157be709498192865d53b8c74


THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG CỦA NCS - NN PHÁP

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Trường đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Sinh Viện

Chuyên ngành:                  Ngôn ngữ Pháp                       Mã số: 9220203

Đề tài luận án: “Pratiques et représentations du français et de la francophonie à Hué//Thực tiễn và vị trí của tiếng Pháp và Pháp ngữ ở Huế”.

1. Thời gian:    15h00, thứ Hai, ngày 08 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm:      Phòng họp B, tầng 4 nhà A, Trường Đại học Hà Nội,

                           Km9 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.

BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ SỐ 1 CỦA NCS CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA 2018


Ngay lúc này, tại phòng 502-C Trường Đại học Hà Nội đang diễn ra buổi báo cáo chuyên đề số 1 của 02 NCS chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Buổi báo cáo có sự tham dự của GVHD, các thành viên trong Tiểu ban chấm chuyên đề và đông đủ học viên, NCS các khóa.

Xem thêm...