logo
en
vi

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ NN ANH (áp dụng từ khóa 2017)

Khoa SĐH thông báo NCS NN Anh (từ khóa 2017) chuẩn bị thực hiện các Chuyên đề tiến sĩ theo hướng dẫn và quy định dưới đây. Chi tiết xem tại đây.