logo
en
vi

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ SỐ 1 CỦA NCS NN ANH 2017

Khoa Sau đại học thông báo lịch báo cáo chuyên đề số 1 của 03 NCS chuyên ngành NN Anh khóa 2017 như sau:

1.      Lê Thị Hằng (Tên chuyên đề:Effects of a professional development program on Vietnamese teachers’ beliefs about ELT and classroom practices//Nghiên cứu về ảnh hưởng của chương trình phát triển nghề nghiệp đối với tín niệm về giảng dạy tiếng Anh và thực hành giảng dạy trên lớp của giáo viên Việt Nam.”)

2.      Ngô Thị Thanh Huyền (Tên chuyên đề: The use of listening strategy instruction in EFL listening classes: An action research project at a university in Vietnam//Nghiên cứu cải tiến về hướng dẫn chiến lược nghe trong giờ dạy nghe tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam.”)

3.   Nguyễn Vũ Thu Hà (Tên chuyên đề: "A study on EFL students’ speaking learning strategies at a Vietnamese University//Nghiên cứu về việc sử dụng chiến lược học nói của sinh viên học tiếng Anh như một ngoại ngữ tại một trường đại học của Việt Nam.")

·        Thời gian: 14h00 Chiều thứ Ba ngày 14/5/2019

·        Địa điểm: P.502 – C, Trường Đại học Hà Nội

Khoa Sau đại học thông báo cho học viên và những người quan tâm đến dự.