logo
en
vi
THÔNG BÁO CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ B1 (ngày thi 9/3/2019) đến nhận chứng chỉ tại phòng 113 nhà A.

Thời gian các ngày thứ 2, 3 và thứ 5 hàng tuần.
- Sáng: từ 8h00 đến 11h30;
- Chiều: từ 14h00 đến 17h00
Khi đến nhận: Mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh đóng dấu giáp lai
*Lưu ý: Trường hợp nhận hộ phải có các giấy tờ sau:
- Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng;
- Chứng minh thư phô tô công chứng của người ủy quyền và người được ủy quyền.