logo
en
vi

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu”.
Hội thảo nhằm tạo diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật thông tin và báo cáo về tình hình đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu trên thế giới và ở Việt Nam.
Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung chính sau đây:

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0: Yêu cầu đối với nguồn nhân lực toàn cầu; Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0;...
Ứng dụng Công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ đào tạo 4.0; Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu; …
Quốc tế hóa trong giáo dục đại học: Xây dựng chương trình liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng; Trao đổi giảng viên, sinh viên; Phát triển thị trường du học quốc tế; …
Liên kết và hợp tác trong giáo dục đại học: Công nhận tương đương giữa các trường đại học trong nước và quốc tế; Kết nối nhà trường và doanh nghiệp; …
Đổi mới và sáng tạo trong dạy-học ngoại ngữ và bằng ngoại ngữ: Phương pháp giảng dạy hiện đại; Sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy chuyên ngành; Kiểm tra - đánh giá; Đổi mới chương trình đào tạo; …
Đổi mới trong quản trị đại học: Đổi mới hệ thống quản trị đại học; Mô hình quản trị đại học trên thế giới và ở Việt Nam; Quản trị và tự chủ đại học; …
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh và tiếng Việt
Thời gian: Ngày 4-5/11/2019
Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội)
Xem chi tiết tại đây