logo
en
viĐể hỗ trợ cho quá trình làm Khóa luận, Luận văn của sinh viên, học viên được hiệu quả, Thư viện Trường Đại học Hà Nội thông báo tới những sinh viên, học viên làm Đề tài nghiên cứu, Khóa luận, Luận văn thông tin như sau:

  • Thư viện tổ chức hướng dẫn sinh viên, học viên sử dụng phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo Endnote/Zotero phục vụ cho nghiên cứu.
  • Thư viện tổ chức hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử Turnitin, iThenticate, SAGE Research Methods phục vụ cho việc kiểm soát đạo văn và tài liệu về các phương pháp nghiên cứu khoa học.

Thời gian: Các buổi chiều ngày Thứ 3,5 hàng tuần (từ 14h-17h)

Địa điểm: Tầng 3 – Phòng tập huấn Thư viện.

Nội dung: - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trích dẫn tài liệu Tham khảo Endnote/Zotero

                  - Hướng dẫn sử sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử Turnitin, iThenticate, SAGE Research Methods.

 

Đăng ký:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại Quầy thông tin

Cách 2: Đăng ký qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cách 3: Gọi điện đăng ký qua Điện thoại: 02438.548.121 / hotline: 0936.146.838