logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo Hội thảo khoa học tháng 5/2019 với chủ đề 

Choosing the right research methodology and research questions for a study

* Diễn giả: PGS.TS Kathy Jordan - Trường Đại học RMIT, Australia


* Thời gian: 8:30 - 11:30 Sáng thứ Tư ngày 8/5/2019

* Địa điểm: P. 502 -nhà C

* Đăng ký tham dự trước 16h ngày 7/5/2019 qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Đề nghị Hv các K25, 26 và NCS 2017, 2018 tham dự đầy đủ