logo
en
vi
Thân gửi các anh chị học viên,


Văn phòng MTESOL - Trường Đại học Hà Nội trân trọng kính mời các anh/chị quan tâm đến dự hội thảo với chủ đề "Investigating classroom innovation through action research". 

Thời gian: 14:00 - 16:00 ngày 04/11/2019

Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hà Nội

Nếu anh/chị quan tâm và muốn tham gia hội thảo, vui lòng đăng kí trước 16h00 ngày 31/10/2019 tại đây  Thông tin tóm tắt về hội thảo và diễn giả, xin vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng,
Nguyễn Hồng Giang