logo
en
vi

Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo quốc tế”

(trong khuôn khổ Dự án VIBER)

 

*Thời gian: 09g00-11g30, Thứ Năm ngày 26/12/2019

*Địa điểm: Phòng 102, tầng 1 nhà C, Trường Đại học Hà Nội

*Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

*Báo cáo viên: TS Vương Quân Hoàng, thành viên Hội đồng Kinh tế (Tác giả có trên 80 bài báo quốc tế ISI/SCOPUS), Quĩ NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ ;

TS Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội


*Nội dung:

  • Phương pháp nghiên cứu và xuất bản quốc tế  ISI/SCOPUS
  • Dự kiến kế hoạch xây dựng nhóm nghiên cứu và xuất bản của Khoa Quốc tế học

Xin vui lòng đăng ký theo đường link: http://bit.ly/35RcjFz