logo
en
vi

Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2020

 Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2020 như sau:

Công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường được nghỉ 01 ngày vào thứ tư, ngày 01/01/2020. 

Nội dung thông báo chi tiết sinh viên có thể xem tại đây