logo
en
vi

Khoa SĐH xin thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy như sau: Theo thông báo của nhà Trường thời gian học bắt đầu từ ngày 17/02/2020. Chi tiết xem tại file đính kèm.