logo
en
vi

Nhằm tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, Nhà trường triển khai thu thập thông tin y tế của sinh viên các bậc, hệ, khối, ngành và chương trình đào tạo điền vào Phiếu khai báo thông tin y tế theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAWdcFCFKOI_74HPI61Fx258tkqVQf7UVAEZ9PR5jltMZPZg/viewform?fbclid=IwAR2IVA4B4OeeK74RY5HleioYo3Fq_MZAzi_CP60_z9BYgRfVYby6wCvchLY