logo
en
vi

Ngày 14/02/2020, Nhà trường đã có thông báo số 224/TB-ĐHHN về việc điều kế hoạch giảng dạy do dịch COVID-19.

Nội dung thông báo như dưới đây:

200214 TB dieu chinh KH giang day lan 3