logo
en
vi

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đồng phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế VieTESOL năm 2020 từ ngày 15-17/10/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  với chủ đề chính: "VieTESOL Convention Da Nang 2020: Innovation and Globalization" (Hội thảo Quốc tế VieTESOL Đà Nẵng năm 2020: Đổi mới và Toàn cầu hóa".

Chi tiết xem tại đây.