logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo danh sách dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2020. Chi tiết như sau:

- Danh sách thi Triết.
- Danh sách thi NN2 + Miễn NN2.
- Danh sách thi CSN.
- Danh sách xét tuyển.