logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo đến các bạn ứng viên, hiện tại đã hết giãn cách Khoa sẽ thu hồ sơ bản cứng. Các ứng viên đã nộp hồ sơ online yêu cầu nộp lại bản cứng tại Khoa: phòng 211 nhà C Trường đại học Hà Nội, Quận Nam từ liêm ,km 10. Hạn cuối 11h 00 ngày 29.9.2021 Trân trọng