logo
en
vi
Khoa SĐH thông báo Chương trình Hội thảo khoa học.

“Kỹ năng Viết hàn lâm: Cơ sở lý thuyết và phương pháp rèn luyện”

Diễn giả: GS.TS Vũ Văn Đại, Trường Đại học Hà Nội
Thời gian: 8h30 thứ Ba ngày 28/12/2021
Địa điểm: Trực tuyến
Thành phần tham dự: Học viên cao học, NCS các Khóa và những người quan tâm 
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
Trực tuyến qua ZOOM,ID: 3897502182 ; Mật khẩu: Sdh2021 (chữ S viết hoa)
https://zoom.us/j/3897502182?pwd=ajU5V2lIMTYvSVhjMEhrZXZuKzQ0dz09

Khoa SĐH trân trọng thông báo tới học viên, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự.
*Lưu ý: Nghiên cứu sinh các khóa và học viên khóa  K28, K29 bắt buộc phải tham dự. Các bạn học viên điền thông tin người tham dự qua link Google Form trước ngày 27/12/2021.
Link google Form: https://docs.google.com/forms/d/1S1qYWxje17JUAbJ5gAmdylayB6lPalvD_iuXOLTkH-c/edit