logo
en
vi
 KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K27
Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam khóa K27 như sau:
         1. Nguyễn Văn Tân, ngày sinh: 01/02/1987, chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204.Tên đề tài: “ 含有“土”部首的汉字考察研究// Nghiên cứu khảo sát các chữ Hán chứa bộ Thổ.”
                  Thời gian: sáng ngày 18.01.2022
                  Hình thức bảo vệ Online
 
        2. Đặn Thuỳ Biên, ngày sinh: 29/06/1987, chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204. Tên đề tài:“ 汉语教师课堂反馈语研究——以越南高平师范高专为例// Nghiên cứu lời phản hồi trong giờ dạy của giáo viên tiếng Trung Quốc, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng.”
                  Thời gian: sáng ngày 18.01.2022
                  Hình thức bảo vệ Online
       
          3. Yang Tian Hui, ngày sinh: 09/04/1994, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam, mã số: 8220102. Tên đề tài: “ Khảo sát lỗi phát âm tiếng Việt của học sinh Trung Quốc học tiếng Việt (trường hợp học sinh Trung Quốc học tiếng Việt tại Phân viện Hà Khẩu, Trường Đại học Vân Nam)”
                  Thời gian: sáng ngày 19.01.2022
                  Hình thức bảo vệ Online