logo
en
vi
KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K27
Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh:
         1. Trần Thị Thu Hương, ngày sinh: 05/02/1995, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.
         Tên đề tài: “ An investigation into vocabulary learning strategies used by EFL learners at Vivian English Center (VEC)// Nghiên cứu việc sử dụng các chiến lược học từ vựng của học viên ở Trung tâm Anh ngữ Vivian”
                  Thời gian: Chiều ngày 20.01.2022
                  Hình thức bảo vệ Online
         
         2. Dương Thuý Nga, ngày sinh: 14/06/1988, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.
         Tên đề tài: “ Using Task-Based language teaching in grammar lessons to improve EFL students’ grammatical knowledge: An action research // Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp dạy theo nhiệm vụ trong các tiết học ngữ pháp để nâng cao kiến thức ngữ pháp của học sinh : Nghiên cứu cải tiến”
                  Thời gian: Chiều ngày 20.01.2022
                  Hình thức bảo vệ Online